5. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TR

EN

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1- Bir üniversiteden aynı dönemde kaç takım başvuru yapabilir?

  Bu konuda bir sınırlama yoktur.

 • 2- Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

  Başvuru, http://iha.tubitak.gov.tr adresinde yayınlanan / yayınlanacak ilgili linke tıklanarak çevrimiçi yapılacaktır. Başvuruların gerçekleştirilmesi için Takım Kaptanının ARBİS (https://arbis.tubitak.gov.tr) kaydının olması gerekmektedir.

   

  Başvurular Takım Kaptanı tarafından başlatılır, bilgi girişi ardından verilen onayla e-imza süreci başlatılır.

  Elektronik imzaların tamamlanması ve varsa muvafakatnamelerin kuruma ulaşması halinde başvuru tamamlanacaktır.

   

  E-mail ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

   

  Online başvuru sistemi son başvuru tarihi ve saatinden sonra otomatik olarak kapanacaktır.

   

  Kurallar Kitapçığında belirtilen tarihlere göre e-imzaların tamamlanması ve ilgili belgelerin (varsa muvafakatnamenin, kavramsal tasarım raporunun) sisteme yüklenmesi takımların sorumluluğundadır.

   

 • 3- Muvafakatnameyi (varsa) nereye ve nasıl göndereceğim?

  Yarışmaya başvuran tüm takımların varsa muvakafakatnameyi doldurtması gerekmektedir. Muvafakatname, yarışma internet sitesinden indirilerek doldurulup, gerekli imzalar atıldıktan sonra başvuru esnasında sisteme yüklenecek ve son başvuru tarihine kadar web sayfamızda belirtilen iletişim  adresine elden ya da posta/kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 • 4- Başvurumun kabul edilip edilmediğini nereden öğreneceğim?

  06 Nisan 2020 tarihinde yarışmaya sürecine devam edecek takımlar ve eğitime katılacak takım üyeleri, yarışmanın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 • 5- Başvuru sürecinde rapor kapsamında neler yapmalıyım?

  Başvuru sürecinde Kavramsal Tasarım Raporunun hazırlanarak gönderilecektir. İlan edilen Kavramsal Tasarım Raporu formatına uygun olarak raporlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.

   

  Kavramsal Tasarım Raporunu word formatında  takım kaptanı tarafından sitemizde belirtilen sisteme e-imza sürecini başlatmadan önce yüklemeniz gerekmektedir. Mail ya da posta ile gönderilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 6- Başvuru formunda kişi bilgileri yanlış girilmiş, ne yapmalıyım?

  Başvuru formunda girilen her türlü bilginin (takım üyesi, IBAN, takım adı vb.) düzeltilmesi için iha@tubitak.gov.tr adresine konu ile ilgili mail gönderiniz. Takım kaptanı dışındaki üyelerin (18 yaş altı hariç) değişimi durumunda TÜBİTAK’a bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

 • 7- Bir takımda farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler takım üyesi, pilot olabilir mi?

  Bir takım yalnızca bir üniversitenin öğrencilerinden oluşmalıdır. Karma takımlara izin verilmemektedir. Yarış haftasında kayıtta takım üyeleri için öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır. Karma takım oluşturdukları tespit edilen takımlar diskalifiye edilecektir.

 • 8- Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir mi, ayrıca takım üyesi olarak bilgilerinin girilmesi gerekli midir?

  Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir. Takımda pilot varsa üye girişinde belirtilecektir.

 • 9- Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrenciler takımda yer alabilir mi?

  Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrencilerin yarışma için bir takım oluşturması gerekmektedir. Aynı zamanda her takımın bir akademik danışmanı ve akademik sorumlusu olmak zorundadır.

 • 10- Yarışma Başvuru tarihinde öğrenciliğim devam etmekteydi ancak yarışma tarihinde mezun durumunda olacağım, başvurum geçersiz mi sayılır?

  Başvuru son tarihine kadar öğrenci olmanız yeterlidir ancak bu tarihlerde öğrenci belgesi almanız ve yarışma kayıt esnasında ibraz etmeniz gerekmektedir.

 • 11- Hangi durumlarda hazırlık desteği TÜBİTAK’a iade edilir?

  • Detaylı Tasarım Raporu Gönderme son tarihine kadar takımın geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi,

  • Takımların, Detaylı Tasarım Raporunu ve / veya İHA’nın uçuş videosunu belirtilen tarihe kadar göndermemeleri ve geri çekildiğini yazılı olarak bildirmemeleri,

  • Danışma ve Değerlendirme Kurulunun, Detaylı Tasarım Raporunun gerekli bilgileri içermediğini ve desteğin hava aracının imalat sürecinde kullanılmadığını değerlendirmesi ve / veya oy çokluğu ile yetersiz gördüğü raporlar,

  • Takımın etkinlik alanında kaydını yaptırmaması ve / veya yarışma alanında teknik kontrole girmemeleri,

  • Detaylı Tasarım Raporu Gönderme son tarihinden sonra takımın geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi,

  • Aynı veya farklı kategorilere başvuru yapan takımların raporlarında etik ihlali oluşması,

  • Takımın ödül alması durumunda ödül töreninin gerçekleştirileceği şehirdeki programa katılım sağlamaması,

  • Etik ihlali, teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından etkinlikten ihraç edilmesi.

 • 12- Hangi durumlarda İHA Geliştirme Desteği TÜBİTAK’a iade edilir?

  • Takımların yarışma alanında teknik kontrole girmemeleri,

  • Etkinlik alanında takım kayıt yaptırılmaması,

  • Takımın ödül alması durumunda ödül töreninin gerçekleştirileceği şehirdeki programa katılım sağlamaması

 • 13- Destek miktarları Akademik Danışmanların banka hesaplarına mı aktarılacaktır?

  Destek miktarları, Akademik Danışmanların şahsi hesaplarına değil, kamu üniversitelerinde strateji geliştirme başkanlığı, vakıf üniversitelerinde mali işlerden sorumlu ve yetkili kişi tarafından takım adı belirtilerek açılacak banka hesabına aktarılacaktır. Etkinlik hazırlık desteği ile verilecek ödüller de bu hesaba yatırılacaktır.

 • 14- Destek tutarlarını harcadığımıza dair TÜBİTAK’a fatura verilecek midir?

  TÜBİTAK herhangi bir fatura talep etmeyecektir.

 • 15- Konaklama, ulaşım ve nakliyat konusunda TÜBİTAK destek sağlayacak mıdır?

  TÜBİTAK takımların konaklama, ulaşım ve nakliyat işlemlerinden sorumlu değildir. Ancak takımlar TÜBİTAK’ın vermiş olduğu katılım desteğini konaklama ve yol masrafları için kullanabilir.

 • 16- Akademik Danışman Araştırma Görevlisi olabilir mi?

  Takımların akademik danışmanları bağlı oldukları üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanı olması yeterlidir.

 • 17- Bir Akademik Danışman / Akademik Sorumlu aynı üniversitede birden fazla takıma danışmanlık yapabilir mi?

  Bir Akademik Danışman yalnızca bir takıma danışmanlık yapabilir.

 • 18- Akademik Danışman / Akademik Sorumlu bağlı bulunduğu üniversiteden farklı bir üniversitenin takımına danışmanlık yapabilir mi?

  Akademik Danışman yalnızca bağlı bulunduğu üniversitenin takımına danışmanlık yapabilir.