5. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TR

EN

2020 İnsansız Hava Araçları Yarışması

Eğitim Programı

Malzeme Seçimi ve İmalat Yöntemleri

Doç. Dr. Selahattin Çelik

İtki Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat Benveniste

Kontrolcüler, Otopilot, Radyo Kontrol ve Yer İstasyonları

Prof. Dr. İlyas Kandemir

Meteoroloji

Prof. Dr. Hüseyin Akıllı

Havadan Görüntüleme ve Nesne Tanıma

Dr. Öğr. Üyesi Güray Sonugür

İnsansız Hava Araçları Kavramlar, Tasarım ve Konfigürasyon

Dr. Erhan Solakoğlu

Hukuki Sorumluluklar

Dr. Öğr. Üyesi Eyup Atioğlu

Uçuş Mekaniği

Dr. Öğr. Üyesi Hayri Acar

Operasyonel Usuller

Doç. Dr. Murat Uysal