2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TR

EN

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • 1- Bir üniversiteden aynı dönemde kaç takım başvuru yapabilir?

  Bu konuda bir sınırlama yoktur.

 • 2- Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

  Başvuru, http://iha.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ilgili linke tıklanarak çevrimiçi yapılacaktır. Başvurular TÜBİTAK'ın elektronik popüler bilim dergisi www.bilimgenc.tubitak.gov.tr web sitesi üzerinden alınacak ve taahhütnamenin kurama ulaşması halinde başvuru tamamlanacaktır.

   

  E-mail ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

   

  Online başvuru sistemi son başvuru tarihi ve saatinden sonra otomatik olarak kapanacaktır. Kurallar Kitapçığında belirtilen tarihlere göre ilgili belgelerin (özellikle taahhütnamenin) sisteme yüklenmesi takımların sorumluluğundadır.

 • 3- Taahhütnameyi nereye ve nasıl göndereceğim?

  Yarışmaya başvuran tüm takımların taahhütnameyi doldurması gerekmektedir. Taahhütname, yarışma internet sitesindeki Belgeler kısmından indirilerek doldurulup, gerekli imzalar atıldıktan sonra başvuru esnasında sisteme yüklenecek ve son başvuru tarihine kadar taahhütnamede yazan adrese elden ya da posta/kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

   

  Taahhütname göndermeyen takımların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 4- Başvurumun kabul edilip edilmediğini nereden öğreneceğim?

  Başvurular sona erdikten sonra, yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, yarışmanın resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 • 5- Başvurum kabul edildi, şimdi ne yapmalıyım?

  Başvurunun kabulünden sonra Kavramsal Tasarım Raporunun hazırlanarak gönderilecektir. İlan edilen Kavramsal Tasarım Raporu formatına uygun olarak raporlar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.

   

  Kavramsal Tasarım Raporunuzu akademik danışman tarafından imzalı şekilde web sitesinde belirtilen sisteme pdf olarak 15 Nisan 2019 tarihine kadar yüklemeniz gerekmektedir. Mail ya da posta ile gönderilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • 6- Başvuru formunda kişi bilgileri yanlış girilmiş, ne yapmalıyım?

  Başvuru formunda girilen her türlü bilginin (takım üyesi, IBAN, takım adı vb.) düzeltilmesi için iha@tubitak.gov.tr adresine konu ile ilgili mail gönderiniz.

 • 7- Bir takımda farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler takım üyesi, pilot olabilir mi?

  Bir takım yalnızca bir üniversitenin öğrencilerinden oluşmalıdır. Karma takımlara izin verilmemektedir. Yarış haftasında kayıtta takım üyeleri için öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır. Karma takım oluşturdukları tespit edilen takımlar diskalifiye edilecektir.

 • 8- Bir takımdaki toplam üye sayısı en fazla 10 olabilir ancak başvuru formunda en fazla 8 kişinin bilgileri girilebiliyor. Ne yapmalıyım?

  Başvuru sisteminde Takım kaptanı ve Pilot dâhil toplam 8 üyenin bilgileri girilebiliyor. Bunlar dışında üye eklemek istiyorsanız kişi bilgilerini iha@tubitak.gov.tr adresine mail atınız.

 • 9- Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir mi, ayrıca takım üyesi olarak bilgilerinin girilmesi gerekli midir?

  Pilot ve takım kaptanı aynı kişi olabilir. Pilot ve takım kaptanının ayrıca takım üyesi olarak bilgilerinin girilmesi gerekmemektedir.

 • 10-  Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrenciler takımda yer alabilir mi?

  Yarışma ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsamaktadır. Öğrencilerin yarışma için bir takım oluşturması gerekmektedir. Aynı zamanda her takımın bir akademik danışmanı olmak zorundadır.

 • 11- Yarışma Başvuru tarihinde öğrenciliğim devam etmekteydi ancak yarışma tarihinde mezun durumunda olacağım, başvurum geçersiz mi sayılır?

  Başvuru son tarihine kadar öğrenci olmanız yeterlidir ancak bu tarihlerde öğrenci belgesi almanız ve yarışma kayıt esnasında ibraz etmeniz gerekmektedir.

 • 12- Hangi durumlarda hazırlık desteği TÜBİTAK’a iade edilir?

  Başvuru sonrasında etkinliğe katılamama durumunda takım, bu durumu yazılı olarak TÜBİTAK’a 8 Temmuz 2019 tarihine kadar bildirmesi ve bu tarihe kadar katılımcı kurum / kuruluş veya takıma verilen teşvikin tamamını 8 Temmuz 2019 tarihine kadar TÜBİTAK’ın ilgili hesabına iade etmesi, bu tarihe kadar teşvikin iade edilmemesi halinde, verilen teşvikin tamamını söz konusu tarihten başlamak üzere hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte TÜBİTAK’ın ilgili hesabına iade etmesi gerekmektedir.

   

  Takım, aşağıdaki durumlarda İHA Geliştirme Teşvikinin tamamını, (faiz başlangıcı olarak 8 Temmuz 2019 baz alınarak) temerrüt faiziyle birlikte TÜBİTAK hesabına iade etmek zorundadır:

   

  • Detaylı Tasarım Raporu’nun belirtilen tarihe kadar (8 Temmuz 2019 tarihi) TÜBİTAK’a gönderilmemesi,

  8 Temmuz 2019 tarihinden sonra geri çekildiğini yazılı olarak bildirmesi,

  18 Eylül 2019 tarihinde etkinlik alanında kaydını yaptırmaması, (Katılım TL de geri alınacaktır.)

  • Teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından etkinlikten ihraç edilmesi.

 • 13- Destek miktarları Akademik Danışmanların banka hesaplarına mı aktarılacaktır?

  Destek miktarları, Akademik Danışmanların şahsi hesaplarına değil, kamu üniversitelerinde strateji geliştirme başkanlığı, vakıf üniversitelerinde mali işlerden sorumlu ve yetkili kişi tarafından takım adı belirtilerek açılacak banka hesabına aktarılacaktır. Etkinlik hazırlık desteği ile verilecek ödüller de bu hesaba yatırılacaktır.

 • 14- Destek tutarlarını harcadığımıza dair TÜBİTAK’a fatura verilecek midir?

  TÜBİTAK herhangi bir fatura talep etmeyecektir.

 • 15- Konaklama, ulaşım ve nakliyat konusunda TÜBİTAK destek sağlayacak mıdır?

  TÜBİTAK takımların konaklama, ulaşım ve nakliyat işlemlerinden sorumlu değildir. Ancak takımlar TÜBİTAK’ın vermiş olduğu katılım desteğini konaklama ve yol masrafları için kullanabilir.

 • 16- Akademik Danışman Araştırma Görevlisi olabilir mi?

  Takımların akademik danışmanları bağlı oldukları üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanı olması yeterlidir.

 • 17- Bir Akademik Danışman aynı üniversitede birden fazla takıma danışmanlık yapabilir mi?

  Bir Akademik Danışman yalnızca bir takıma danışmanlık yapabilir.

 • 18- Akademik Danışman bağlı bulunduğu üniversiteden farklı bir üniversitenin takımına danışmanlık yapabilir mi?

  Akademik Danışman yalnızca bağlı bulunduğu üniversitenin takımına danışmanlık yapabilir.