2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TR

EN

HAKKINDA

2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından organize edilen yarışma, 16 – 22 Eylül 2019 tarihinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliği ile İstanbul Atatürk Havalimanında ait yerleşkede gerçekleştirilecektir.

 

Yarışmanın amacı özellikle yangın veya kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edecek, sivil kullanıma yönelik olarak İnsansız Hava Araçları (İHA) geliştirilebileceğini ortaya koymaktır.

TÜBİTAK

TÜBİTAK 1963 yılında, Türkiye’de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.

TÜBİTAK, Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde Hükümete yardımcı olmakta ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) sekretarya görevini üstlenmektedir. Bu görevle bağlantılı olarak, TÜBİTAK önümüzdeki yirmi yıllık dönemde uygulanacak bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesine yönelik olarak “Vizyon 2023” adlı kapsamlı bir proje gerçekleştirmiştir.

Bilim ve Toplum Dairesi

TÜBİTAK’ın temel amaçlarından birisi toplum genelinde okur-yazarlığı teşvik etmek, bilim, teknoloji, yenilik kültürünün gelişmesini ve yerleşmesini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek olup bu kapsamda yapılan çalışmalar Bilim ve Toplum Dairesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü; “bilim ve toplum” kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunan projelere ve etkinliklere destek sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.